สอบถาม โทร 02-683-6600, 080-246-9414, [email protected]

ระบบแฟ้มเวชระเบียนดิจิทัล

Atiz EMR Software for Hospitals

ยังเดินแฟ้มเอกสารอยู่ทำไม?

Atiz EMR
Atiz EMR
Atiz EMR
Atiz EMR
ใช้งานง่ายกว่าแฟ้มกระดาษเยอะเลย
Atiz EMR

เรื่องราวและที่มา

Atiz EMR
Atiz EMR
Atiz EMR

โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยที่ใช้แฟ้มเวชระเบียนแบบกระดาษอยู่ มีความต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นระบบแฟ้มเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แต่จากการทดลองใช้งานโปรแกรมที่มีอยู่ในตลาด พบว่าไม่สามารถใช้งานจริงได้ดี ช้า และใช้งานไม่สะดวก สู้แฟ้มกระดาษเดิมไม่ได้

ทางบริษัท เอทิซ จึงได้เข้าไปทำการศึกษา และพัฒนากับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน โดยทำการศึกษาการใช้งานจริงของแพทย์และบุคลากรขณะดูแฟ้ม พบว่า มีการย้อนทวนดูประวัติผู้ป่วย ต้องการโปรแกรมที่ออกแบบมารองรับให้ดูประวัติได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึงได้รับคำแนะนำในการใช้งานจริงจาก นพ. สรรพัฒน์ รัตนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาเป็นระบบเวชระเบียนดิจิทัล Atiz EMR ที่ตอบโจทย์แพทย์และโรงพยาบาลที่ต้องการปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับยุค 4.0

สิ่งที่เราช่วยคุณได้

Atiz EMR
Atiz EMR
Atiz EMR

นอกเหนือจากระบบ Atiz EMR แล้ว ทางบริษัทฯเราในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสแกนและระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ใช้งานโดยองค์กรหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ยังสามารถให้คำแนะนำแก่องค์กรของท่านในการขึ้นระบบทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ขั้นตอนการสแกน และการสำรองข้อมูล เพื่อเปลี่ยนระบบขององค์กรท่านจากการใช้เอกสารหรือแฟ้มกระดาษมาสู่แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสัมฤทธิพล

ตารางเปรียบเทียบ Atiz EMR กับ Software อื่น

Atiz EMR

 • จัดเก็บประวัติผู้ป่วยได้ทุกหน้าเหมือนแฟ้มจริง
 • เข้าถึงแฟ้มเอกสารได้รวดเร็ว < 5 วินาที ต่อทั้งแฟ้ม
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การ ค้นหา ยืมคืน แฟ้มประวัติได้
 • Multi-Platform ใช้ได้จริงทั้ง PC iPad Tablet Mobile
 • มีการจัดเก็บประวัติการแก้ไขเอกสาร
 • สร้างฟอร์มเอกสาร และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ได้
 • สนับสนุนเขียนเอกสารโดยใช้ปากกาบน iPad ได้
 • แสดงลายน้ำบนเอกสาร ป้องกันการ copy สามารถกำหนดขนาดและตำแหน่งได้
 • เชื่อมต่อกับ HIS ได้ทุกระบบ ผ่านฐานข้อมูลโดยตรง
 • สามารถสร้าง Workflow ทราบได้ว่าผู้ป่วยอยู่ที่จุดบริการไหนของ รพ. รอนานแค่ไหน
 • สร้างกราฟเพื่อติดตามค่าผลแล็ป ที่สนใจได้

ซอฟต์แวร์อื่นในตลาด

 • แยกเก็บเป็น folder ดูทีละแผ่น
 • โหลดด้านเอกสารช้า ไม่เห็นภาพรวม
 • ไม่มี
 • ส่วนใหญ่ทำงานด้วย PC
 • นำเข้าเป็นเอกสารใหม่
 • มี เป็น eform
 • มีในบางระบบ
 • มีบางซอฟต์แวร์แต่ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งได้
   
 • ต้องใช้ API ในการเชื่อมต่อ กับ HIS มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ไม่มี
   
 • ไม่มี

Atiz EMR Software for Hospitals

ระบบแฟ้มเวชระเบียนสำหรับโรงพยาบาล

ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยและจัดการเอกสารและภาพทางการแพทย์ Atiz Document Management System (Atiz EMR) เป็นระบบที่ใช้รวบรวมภาพเอกสารทางการแพทย์ ทั้งหมดของโรงพยาบาล เช่น เอกสารเวชระเบียน เอกสารบันทึกการตรวจรักษาผลจากห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ ภาพจากอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ใบยินยอม รวมถึงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) เข้าไว้ด้วยกันแบบรวมศูนย์ เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วอย่าง real time

สรุปประโยชน์จากการใช้งาน Atiz EMR

 • ขจัดขั้นตอนที่เสียไปจากการเดินแฟ้มเอกสาร ร่นระยะเวลาการคอยเข้าพบแพทย์ไป 60%
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
 • เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลในเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • เอกสารจัดเป็นหมวดหมู่ตามที่โรงพยาบาลออกแบบ โดยเรียงลำดับตามประเภทเอกสารและวันที่ พร้อมข้อมูลสรุป ใช้งานง่าย
 • Go paperless ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร เพิ่มประโยชน์ใช้สอยพื้นที่สร้างบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า
 • Go paperless ลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ที่เกิดจากกระบวนการและกรรมวิธีการใช้กระดาษ ได้แก่ค่ากระดาษ การพิมพ์ทำสำเนาฯลฯ
 • เพิ่มความปลอดภัยข้อมูลเอกสาร ด้วยระบบการสำรองข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารการบันทึกประวัติการใช้งานทุกขั้นตอน
 • หมดปัญหาเอกสารสูญหาย ซีดจาง ลดความเสี่ยงของโรงพยาบาลและเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA และ JCI

Software Interface

Features

 • Watermark

  แสดงลายน้ำบนหน้าเอกสารและการพิมพ์ แสดงเวลาและชื่อผู้ใช้ในขณะนั้นเพื่อป้องกัน การคัดลอกเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • Barcode Recognition

  นำเอกสารเข้าระบบอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์การอ่านบาร์โค้ดในเอกสารเพื่อความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลแบบ manual

 • Works with HIS

  เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ

 • Performance & Stability

  ระบบทํางานได้อย่างรวดเร็วแบบ real time มีเสถียรภาพสูง รองรับการ สํารองข้อมูลที่พร้อมทํางานทดแทนทันทีเพื่อให้การดําเนินงานของโรงพยาบาล ต่อเนื่อง ระบบง่ายต่อการขยายพื้นที่เก็บข้อมูล และลดต้นทุนการบํารุงรักษาระบบ

 • Image Import

  รองรับการนำเข้าเอกสารจากหลายช่องทางทั้งการนำเข้าเอกสารปริมาณมากจากบริษัทรับสแกน การนำเอกสารเข้ารายวัน รวมถึงการนำภาพเข้าจาก อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมรายงานสรุปการนำเข้าเอกสารเพื่อตรวจสอบ

 • Multi-Platform

  ระบบสามารถใช้งานได้หลาย Platform ทั้ง PC, Apple, iPad และ Tablet

 • Summary Image View

  มีการสรุปข้อมูลและเรียงลำดับภาพทางการแพทย์เพื่อช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

 • Authorization

  สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารได้หลายระดับ เช่น ตามกลุ่มผู้ใช้ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชระเบียนมีการกำหนดเวลาการเข้าถึงแฟ้มประวัติทำให้ข้อมูล มีความปลอดภัยสูง

 • Fully audited record

  มีบันทึกประวัติการเข้าดูเอกสาร และการแก้ไขเอกสารทุกขั้นตอน

 • Image Types and PDF Support

  รองรับการนำเข้าไฟล์ภาพหลากหลายชนิดทั้ง JPEG, TIFF, PNG และ PDF เป็นต้น

 • Share to Cloud

  สามารถส่งออกประวัติการรักษา ไปให้ผู้ป่วยเมื่อมีการร้องขอผ่านระบบ Atiz Cloud โดยไม่ต้องมีการพิมพ์เอกสารผู้ป่วยสามารถเข้าถึงประวัติการรักษา ได้ทุกที่ทุกเวลา

 • Search and Borrow

  ระบบค้นหาและยืมแฟ้มประวัติผู้ป่วย อัตโนมัติ

 • Medical Record Management

  ระบบจัดการแฟ้มประวัติแบบสมบูรณ์เพื่องานเวชระเบียน เช่น ลบหน้าเอกสาร การรวมแฟ้ม (merge) การล้มแฟ้ม ย้ายประเภทเอกสาร เป็นต้น

 • Feedback and Notification

  มีระบบตรวจทานย้อนกลับจากผู้ใช้ไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเอกสารเพื่อให้ได้เอกสารที่มีความถูกต้องสูงสุด

 • Patient Management Control

  การลงเวลาผู้ป่วย ณ service point (แผนกต่างๆ), การค้นหาผู้ป่วยที่มารับการรักษาในวันนัด, แสดงจำนวนผู้ป่วยที่มีนัดพบแพทย์อยู่ และ ผู้ป่วยคงค้าง

 • Medical Record Comparasion

  เปรียบเทียบเอกสารทางการแพทย์

 • Allergies

  ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีประวัติแพ้ยา

 • Prescription

  ระบบกรอกข้อมูลใบสั่งยา และ แจ้งเตือนเมื่อมีการสั่งไปยังห้องยา

 • Lab Statistics

  ระบบกรอกข้อมูลผลแล็ป และ แสดงสถิติการตรวจรักษา

 • Multi View

  แสดงเอกสารใน view แบบต่างๆเพื่อเหมาะสมกับการใช้งาน Full page, Thumb View, List View

 • Import Summary and Report

  ระบบสรุปข้อมูลการนำเข้าแฟ้ม

Specifications

Minimum requirements for 10 million pages (~ 200,000 patients), and 250 concurrent users project size

Server
 • 2 Web Servers (Primary and Backup): CPU Xeon, RAM 8GB, Hard disk 120 GB SSD (+1 Load Balance Server (optional) up to 500 concurrent users)

 • 2 NoSQL Database Servers (Primary and Backup): 500 GB SSD

Storage
 • Primary Storage 50 TB

 • Secondary Storage (Duplicate) 50 TB

Network
 • LAN Speed 10/100 Mbps

 • WiFi AC 5GHz

ตัวอย่างโรงพยาบาลที่ใช้งาน

Atiz EMR

โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

Atiz EMR

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม

ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยและจัดการเอกสารและภาพทางการแพทย์ Atiz Electronic Medical Record (Atiz EMR) เป็นระบบที่ใช้รวบรวมภาพเอกสารทางการแพทย์ ทั้งหมดของโรงพยาบาล

สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Email : [email protected]

Direct call : 02 683 6600

Mobile : 080 246 9414

สนใจซอฟต์แวร์ติดต่อ

คุยกับฝ่ายขายของเรา

นางสาวธมลวรรณ

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : 080 246 9414

Copyright © 2006 - 2019 Atiz Innovation Co., Ltd. All rights reserved.